Laban/Bartenieff

„ Człowiek porusza się by spełniać swoje potrzeby. Swoim ruchem zwraca się ku temu, co jest dla niego ważne. Łatwo rozpoznać cel ruchu, gdy kieruje się ku namacalnym obiektom. Jednak istnieją także niewidzialne wartości, które inspirują i powodują ruch” Rudolf Laban

Ruch Labana, Analiza Ruchu Labana, język ruchu Labana to inne określenia stosowane dla tej metody. Jej pełna nazwa to Laban/Bartenieff Movement System. Brzmi inżynieryjnie. Zupełnie przypadkowo. Bo jest to metoda głęboko ludzka, życiowa i bliska ciału.

Czym jest Analiza Ruchu Labana?

Laban/Bartenieff rozwiązuje problem objęcia w percepcji i doświadczaniu wielowymiarowego fenomenu, jakim jest ruch człowieka. Ruch to strumień zmian. Trudno uchwytnych. Próbując zanalizować swój lub czyjś ruch polegamy zatem na pozostawionych przez ruch wrażeniach, skojarzeniach, mniej na rzeczowej esencji. Dzięki Laban/Bartenieff w strumieniu ruchu widzimy konkrety. I znaczenia. To model, który identyfikuje elementy ruchu i relacje pomiędzy nimi. Organizuje patrzenie na ruch innych. We własnej praktyce służy jako przewodnik w eksploracji różnorodności ruchu. Daje także głęboki wgląd w to, jak psychika wyraża się w ruchu.

Model ruchu

Laban/Bartenieff ujmuje nasz ruch, ale i nasze życiowe tematy jako rozpięte w dynamicznej przestrzeni pomiędzy fundamentalnymi Dualnościami. To bliskie nam wszystkim tematy, np.: Ja-Inni, Działanie-Wypoczynek, Stałe-Zmienne, Wewnątrz-Zewnątrz.

W praktyce Analizy Ruchu Labana odnajdujemy się w rozpiętości między Dualnościami. Sprawdzając w ten sposób, czy na przykład więcej w aktualnym momencie życia dedykuję energii innym niż sobie, i w jaki sposób to robię.

Dostajemy także narzędzia, by zauważyć i zidentyfikować powtarzające się wzory własnego ruchu, kierując uwagę na jego cztery komponenty: Ciało, Kształt, Przestrzeń, Dynamiczne Jakości Ruchu. Wyłania się z nich nawykowa ekspresja, kryjąca nieświadome strategie, które stosujemy w swoich spotkaniach ze światem. Nazywa się ją nieraz podpisem ruchowym.

Język ruchu

Każdy z komponentów ruchu, Ciało, Przestrzeń, Kształt, Dynamiczne Jakości Ruchu, rozwijany jest w wielości detalicznych elementów i połączeń pomiędzy nimi. Możemy porównać je do modelu języka mówionego, w którym cztery główne komponenty ruchu są jak ogólne części mowy, a elementy ruchu są konkretnymi słowami z ich znaczeniem, gramatyką i związkami frazeologicznymi. W języku mówionym wszystkie te elementy tworzą esencję wypowiedzi. Podobnie jest z ruchem. Dlatego Laban/Bartenieff bada elementy po to, by uchwycić esencję ruchu i znaczeń, które są nim wyrażone.

Komponenty Ruchu wyrażają doświadczenie człowieka w szczególnym obszarze. W komponencie Ciało wyraża się Odczuwanie, Ja cielesne, w Przestrzeni Myślenie, w Kształcie Relacje, a w Dynamicznych Jakościach Emocje. Kiedy się poruszamy, podejmujemy nieustannie niejawne wybory. Ruch to wybór, który ujawnia, co jest dla nas w danym momencie żywe, ważne, co jest naszą intencją. Jeśli na przykład jestem w sytuacji spotkania z bliską osobą, prawdopodobnie zmienię Kształt, który „uruchamiamy” motywowani jakością relacji.

Laban/Bartenieff dla każdego

Ruch Labana to metoda, która będąc przewodnikiem po ekspresji ciała, w istocie otwiera dla ciebie nowe ścieżki i jakości bycia. Ze sobą i z innymi. Rozwija cię jako tancerza i człowieka.

W tej praktyce odkrywasz połączenia między tym, co robi twoje ciało, a tematami życiowymi związanymi  z emocjami, relacjami i myśleniem. Wydobywasz powtarzane strategie i wzory, które manifestują się w twoim ruchu. Na przykład  jak organizujesz się swoją energię życiową, podejmujesz decyzje, koncentrujesz czy rozpraszasz, wpływasz na siebie i kształtujesz relacje. Odkrywając swój podpis ruchowy, możesz pójść dalej i przez eksplorację różnorodności w ruchu wzbogacić swój „taniec”, który tańczysz w życiu, a więc  zwiększyć możliwości przeżywania stanów, działania w świecie i tworzenia relacji. W Ibie Laban/Bartenieff możesz praktykować indywidualnie, na sesjach Podpisu Ruchowego, albo na pogłębionej 5 weekendowej praktyce w Studium Świadomego Ruchu.

Zdjęcie przedstawia osoby w eksploracji różnorodności ruchu

Analiza Ruchu Labana dla terapeutów/choreografów/coachów /pedagogów

Metoda uczy patrzeć na ruch. Ta nauka umożliwia klarownie i  bez osobistych ocen odbierać i rozumieć ruch innych. Daje ci tym samym możliwość zrozumienia i poczucia sytuacji drugiego człowieka, wyrażającej się w jej ruchu. Znajomość pełni możliwości ruchu to wachlarz opcji. Dzięki nim zaprojektujesz odpowiednie kierunki rozwoju dla swoich uczestników. Wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z improwizacją, ruchem kreatywnym, choreografią, Ruch Labana posłuży ci także jako zorganizowany model tematów ruchowych, które są gotowym materiałem do wykorzystania na twoich zajęciach. To jak pudło z  puzzlami- elementami ruchu, które dowolnie można łączyć ze sobą eksplorując powstałą w ten sposób nową jakość w ruchu. Swoje zawodowe kompetencje rozwiniesz w Ibie na Laban/Bartenieff Studium Świadomego Ruchu i oraz szkoleniu Dawanie Opcji.

Skąd wziął się model ruchu Laban/Bartenieff?

Metoda zaczęła się od prac Rudolfa Labana, choreografa, architekta i filozofa, który rozpoczął swoje badania i krystalizację konceptów w latach 20 ubiegłego wieku. Kolejni studenci Labana, w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, rozwijali jego koncepcje i rozbudowywali model ruchu. Wśród nich Irmgard Bartenieff, której metoda zawdzięcza Bartenieff Fundamentals – praktykę eksperymentalnej reedukacji ruchu.

Zdjęcie przedstawia bryły platońskie które Laban użył jako modele ruchu w przestrzeni Laban/Bartenieff

Proces tworzenia modelu nie odbywał się w laboratoryjnych i teoretycznych warunkach. Wszyscy twórcy i badacze metody byli praktykami ruchu. A model jest wynikiem wielu dziesiątków lat obserwowania ruchu ludzi i eksplorowania praktycznego. Czyli po prostu poruszania się i wyciągania z ruchu wniosków. Model do dzisiaj pozostaje w ruchu i otwarty na zmiany. Kolejne pokolenia analityków z entuzjazm eksplorują siebie w ruchu, poruszają się z innymi i zadają pytania.

Gdzie spotkasz Laban/Bartenieff

Dzisiaj centrum tej metody to LIMS- Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies w Nowym Yorku, który na całym świecie prowadzi szkolenia przygotowujące certyfikowanych CMA – Certified Movement Analyst, osoby uprawnione do nauczania metody. Szkolenie jest wieloetapowe i wieloletnie. Tylko kilka osób w Polsce legitymuje się tytułem CMA. Jedną z nich jest Kasia Dańska, terapeutka Iby.

Zawodowo z Laban/Bartenieff korzystają tancerze, choreografowie, psychoterapeuci, aktorzy, instruktorzy różnych form pracy z ciałem/ruchem, coachowie, fizjoterapeuci, ale też architekci, urbaniści, specjaliści animacji czy naukowcy badający relację ciało/umysł.

Laban Bartenieff jest po prostu dla ludzi. Dla wszystkich, którzy pragną odkrywać mądrość ciała. Którzy chcą swobody w ciele i zrozumienia siebie i innych. Laban Bartenieff jest bowiem przygodą ucieleśnionego filozofowania. Odkrywania uniwersalnych prawd i harmonii, która po pierwsze manifestuje się w ruchu.

Warsztaty i sesje prowadzone tą metodą

BLOG