Laban/Bartenieff. Analiza ruchu

“Ruch jest jednym z najlepszych sposobów, żeby uznać zmianę, bo esencją ruchu jest zmiana” P. Hackney

Analiza Ruchu (Laban Bartenieff Movement System) jest praktyczną i teoretyczną metodą doświadczania, postrzegania, nazywania, rozumienia i szukania znaczeń ruchu.
LBMS ujmuje fenomen ruchu człowieka w cztery główne elementy:  Ciało – co się porusza?, Dynamiczne Jakości – w jaki sposób ktoś się porusza? Przestrzeń- po jakich ścieżkach, miejscach najczęściej przechodzi? Kształt- jakie relacje buduje?
W ruchu wyraża się sfera psychiczna. Poszczególne elementy ruchu wiążą się z różnymi jej aspektami. Poprzez ruch możesz np doświadczyć i dzięki temu pełniej zrozumieć jak organizujesz swoją energię życiową, podejmujesz decyzje, koncentrujesz lub rozpraszasz się, wpływasz na siebie i kształtujesz relacje.

LBMS dla każdego:
Poprzez konkretną i kreatywną praktykę doświadczasz bogactwa różnych rodzajów ruchu, pogłębiając świadomość i rozumienie siebie w sferach: Ciała, Emocji, Myśli, Relacji. Analiza Ruchu daje z jednej strony jasno określoną strukturę, a z drugiej niezliczone możliwości eksperymentowania. Umożliwia poszerzenie własnych preferencji/wzorców ruchowych (spotyka się również określenie: podpis ruchowy), tak by otwierały możliwość pełniejszego i swobodnego doświadczania życia.

LBMS dla trenerów/tancerzy/terapeutów /pedagogów:
LBMS pozwala klarownie i  bez osobistych ocen odbierać i rozumieć ruch innych . Daje możliwość zrozumienia i poczucia sytuacji innej osoby, wyrażającej się w jej ruchu, a także zaprojektować odpowiednie dla niej kierunki rozwoju.

Korzyści

  • budujesz świadomość własnego ciała i ruchu
  • pogłębiasz rozumienie jedności ruchu i psychiki
  • wzmacniasz spójność tego co robisz, myślisz i czujesz
  • poznajesz i rozwijasz swój podpis ruchowy w ważnym obszarze swojego życia (np. emocji, relacji)
  • rozwijasz rozumienie siebie i pełną ekspresję

Warsztaty i sesje prowadzone tą metodą

BLOG