​kontakt@terapiatancem-iba.pl

Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

Terapia dzieci

Czy twoje dziecko zmaga się z nadpobudliwością, niewyjaśnionym smutkiem, trudnościami w relacjach? Czy trudno mu o tym mówić?

Jak działa?

Dzieciom często trudno znaleźć słowa do opisania swoich problemów. To właśnie przez ciało i  ruch wyrażają swoje emocje, poznają świat, uczą się i komunikują z innymi. Terapeuta pomaga dziecku w rozwijaniu jego zdolności komunikacyjnych i emocjonalnych poprzez obserwację jego ruchu oraz aktywną interakcję z nim, opartą na ruchu i na rozmowie. Punktem wyjścia jest spontaniczny ruch dziecka, co buduje w nim poczucie akceptacji, bycia widzianym. Dziecko doświadcza i uczy się, że jego ruch wyraża jego stan lub sposób bycia w świecie. W bezpiecznej przestrzeni może wypróbować nowe zachowania, wzmocnić  kontakt z ciałem i rozwinąć koordynację ruchową. W doświadczeniach angażujących różne zmysły rozwija samoregulację. Konkretne cele terapii uzależnione są od potrzeb dziecka i ustalane są na początku terapii we współpracy z rodzicami. Terapia łączy wiedzę o ciele i ruchu z wiedzą z psychologii rozwojowej i neurobiologii. Opiera się na naturalnych dla dziecka sposobach wyrażania siebie takich jak spontaniczny ruch, taniec, rytm, zabawa. Więcej o metodzie możesz przeczytać w zakładce „Taneczny Dialog”

Dla kogo jest terapia?

Terapia może być wskazaniem dla dzieci z:

  • trudnościami emocjonalnymi, objawami nasilonego lęku lub smutku
  • trudnościami w relacjach społecznych
  • problemami w kontrolowaniu emocji
  • zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością intelektualną
  • nadpobudliwością psychoruchową
  • zaburzeniami odżywiania

W Ibie prowadzimy także sesje z rodzicami i niemowlętami lub małymi dziećmi. Terapia przeznaczona jest dla rodziców, którzy chcą wzmacniać swoją więź z dzieckiem, zrozumieć i lepiej sobie radzić z zachowaniami dziecka.   

Udział rodzica

Rodzina jest najbliższym i najważniejszym otoczeniem społecznym dziecka, dlatego kontakt rodziców z terapeutą jest ważny dla przebiegu terapii. Rodzice spotykają się z terapeutą na wstępnej konsultacji i są zapraszani na spotkania w trakcie jej trwania. Na spotkaniach omawiana jest bieżąca sytuacja dziecka i rodziny i przebieg terapii. Jeśli jest to wskazane ze względu na wiek dziecka lub ustalone cele terapeutyczne, rodzice uczestniczą także w sesjach terapeutycznych wspólnie z dzieckiem. W Ibie prowadzimy także sesje z niemowlętami i małymi dziećmi, które zawsze odbywają się w obecności rodzica.

Rodzic uczestnicząc w sesjach lub spotkaniach z terapeutą:

  • nauczy się lepiej rozumieć zachowania niewerbalne swojego dziecka
  • wzmacnia więź z dzieckiem poprzez udział w zabawowych, spontanicznych, opartych na ruchu interakcjach
  • przyjrzy się dynamice swoich interakcji z dzieckiem
  • otrzyma wsparcie i profesjonalną wiedzę           

Jak wygląda sesja?

W trakcie sesji terapeutka nawiązuje z dzieckiem dialog oparty na ruchu,  proponuje ćwiczenia oddechowe, zabawy ruchowe, choreografie, opowieści łączące ruch z wyobrażeniami. Podczas sesji wykorzystywana może być muzyka, instrumenty, rekwizyty, rysunek.
W sesjach uczestniczą rodzice lub rodzic jeśli jest to wskazane ze względu na wiek dziecka, zgłaszany problem lub ustalony cel terapii.

Zapisy

Udział w terapii poprzedzony jest konsultacją, na która składają się 2 lub 3 spotkania. W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczą rodzice dziecka.