Tanecznym krokiem z powrotem do szkoły

Początek roku szkolnego. Po wypełnionych zabawą i swobodą wakacjach bywa, że trudno jest zaadaptować się do nowego rytmu. Dużo emocji przeżywają zwłaszcza te dzieci, które po raz pierwszy wkraczają w nowe dla nich sytuacje. Jak taniec i terapia tańcem mogą pomóc dzieciom w tym przejściu?

  1. Taniec zapewnia strukturę i dyscyplinę

Ustrukturalizowany taniec pomaga dzieciom rozwijać auto-regulację i uczy organizowania siebie. Dzieci w praktyce uczą się organizowania swojego ruchu, a więc zachowania. Uczą się wykonywania określonej sekwencji klarownie poprzez powtarzanie jej. Dokładnie tak jak później uczą się polskiego lub matematyki. Doświadczają tego, że każda sekwencja ma swój początek, rozwinięcie i koniec. Tak jak każde zajęcia, lekcja lub inna praca, którą będą wykonywać samodzielnie. Dzieci często są dyscyplinowane przez dorosłych, z zewnątrz, ale to czego potrzebują to rozwijanie wewnętrznej dyscypliny, która pomoże im organizować siebie i uczyć się efektywnie.

  1. Taniec wspiera przejście w nowy rytm

Funkcjonujemy w rytmach wyznaczanych przez pory dnia, roku, pracy i odpoczynku, nauki i zabawy, zajęć i przerw. Wakacje często mają zupełnie inny rytm niż rok szkolny. Dzieciom, szczególnie tym dla których zmiany są wyzwaniem, wejście w nowy rytm zajmuje trochę czasu i wywołuje dużo napięć i emocji. Rytm jest nieodzowną częścią tańca. Różne tańce mają różne rytmy. W tańcu możemy przejść z jednego rytmu do drugiego, praktykować to przechodzenie. Rytm wspiera także strukturę.

  1. Rozwija kreatywność, elastyczność i wyobraźnię

Elastyczność i kreatywność pomagają lepiej radzić sobie z trudnościami, znajdować rozwiązania, adaptować się do nowych sytuacji. Elastyczność w poruszaniu się w przestrzeni wspiera i odzwierciedla elastyczność myślenia. Jeśli dziecko znajdzie kilka swoich sposobów na przebycie ścieżki w przestrzeni, doświadczy tego, że do celu można dojść różnymi sposobami. Improwizacje taneczne i ruchowe rozwijają kreatywność i wyobraźnię. Pozwalają wyrazić określony temat na swój własny, wyjątkowy sposób. I znajdować swoje rozwiązania w nowych lub trudnych sytuacjach.

  1. Jest sposobem na wyrażenie emocji

Taniec, w którym dzieci mogą swobodnie wyrazić siebie staje się okazją do wyrażenia, zobaczenia i przy pomocy dorosłego, nazwania swoich emocji. A tych zwykle w pierwszych dniach szkoły nie brakuje. Jedni biegną w podskokach i cieszą się na spotkanie z przyjaciółmi i ciekawe zajęcia. Inni są przytłoczeni i wystraszeni nową sytuacją i rozłąką z rodziną. Tęsknią za bliskimi, za przyjemnym czasem wakacji. Złoszczą się na wczesne wstawanie i ilość obowiązków. Możliwość wyrażenia emocji w konstruktywny i twórczy sposób pomaga łatwiej przejść do nowego roku szkolnego.

Poznaj nasze nowe szkolenie „Laban dla Dzieci. Ruch kreatywny we wspieraniu rozwoju.”