​kontakt@terapiatancem-iba.pl

Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

Superwizja

Oparta jest na ucieleśnionej refleksji. Pozwala na głębsze rozumienie procesu terapeutycznego, klienta czy grupy.