​kontakt@terapiatancem-iba.pl

Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

Ruch Autentyczny

Ruch aby został wyrażony, musi być odnaleziony w ciele, a nie założony jak sukienka lub płaszcz.

M. Starks Whitehouse

Obserwując z boku sesję Ruchu Autentycznego można by pomyśleć – nic bardziej prostego! Ktoś porusza się z zamkniętymi oczami, ktoś się przygląda, potem rozmawiają. To pozory. Wiesz jak to jest usłyszeć nagranie własnego głosu? To zawsze zaskakuje. Przecież słyszymy siebie inaczej. W Ruchu Autentycznym także jesteś zaskakiwany. Pojawiają się odczucia, ruchy, obrazy, historie, których świadomie nie wybierasz. A które są częścią ciebie i głęboko cię motywują. Ruch Autentyczny to spotkanie swobodnej ekspresji ruchowej z analizą Jungowską. To przestrzeń, w której psyche wyraża się przez ukryte w ruchu symbole. 

Ruch w Ruchu Autentycznym

W Ruchu Autentycznym poruszamy się z zamkniętymi oczami. W samym ruchu nie ma celu, założeń, ocen. Fundamentem jest ruch, który się pojawia w dowolnej formie. To taki ruch, o którym możemy powiedzieć „coś mnie porusza, jestem poruszany“, a nie „poruszam się“. Impulsem do niego może być doznanie z ciała, uczucie, wyobrażenie czy odgłos z zewnątrz. Dlatego nie potrzebujesz żadnego przygotowania ruchowego. Początkowo możesz czuć onieśmielenie, potrzebę kontroli swojego ruchu. To naturalne. I autentyczne. Stan w którym nie mamy utartych wzorów zachowań jest świetnym punktem wyjścia do indywidualnej kreatywności. Ruch odbywa się w ustalonych ramach czasowych. Ważnym etapem kończącym ruch jest spisanie własnych wrażeń, wykonanie rysunku, lub/i rozmowa ze świadkiem.

Świadek

Obecność świadka lub świadków stanowi ramy dla doświadczenia poruszającego się, i zapewnia psychologiczne oraz fizyczne bezpieczeństwo. Świadek zwykle oferuje możliwość podzielenia się własnymi reakcjami, które pojawiły się w odpowiedzi ruch. Opisane przez świadka przeżycia mogą dopełnić doświadczenie osoby poruszającej się i pogłębić jego zrozumienie. Istotne znaczenie odgrywa nieoceniająca, pozbawiona interpretacji i empatyczna postawa świadka. Rozwijanie w sobie takiej postawy jest częścią praktyki Ruchu Autentycznego. W sesjach indywidualnych świadkiem jest terapeuta Ruchu Autentycznego. W sesjach grupowych uczestnicy pełnią także rolę świadków.

Korzyści z praktyki Ruchu Autentycznego

  • Masz możliwość zwolnienia i wsłuchania się w siebie.
  • Budujesz ze sobą życzliwą, głęboką relację.
  • Lepiej rozumiesz nieświadome dotychczas motywacje swoich zachowań.
  • Pogłębiasz kontakt ze swoim ciałem, uczysz się ufać jego impulsom i komunikatom
  • Rozwijasz kreatywność i wyobraźnię. Z tej metody często korzystają artyści poszukując nowych rozwiązań w procesie twórczym.
  • Rozwijasz czytelną, empatyczną komunikację, wolną od ocen i przekonań
  • Ćwiczysz uważność, ruchowy mindfulness. Osoby praktykujące Ruch Autentyczny porównują to doświadczenie do mentalnego prysznica, który oczyszcza każdą komórkę ciała

Ruch Autentyczny – Historia

Kilkudziesięcioletnia historia Ruchu Autentycznego zaczyna się od Mary Starks Whitehouse, która w swojej pionierskiej pracy, łączyła doświadczenie analizy jungowskiej z improwizacją taneczną. Zafascynowana tym jak procesy psychiczne wyrażają się poprzez ruch, szukała w ruchu tego co prawdziwe, pochodzące z wnętrza. Wierzyła w to, że ekspresja i zintegrowanie tego, co świadome i nieświadome jest fundamentalna dla rozwoju i równowagi psychicznej człowieka, który dokonuje w ten sposób twórczej samoaktualizacji i dąży do osobowościowej pełni. Jej podejście było kontynuowane i wzbogacane przez kolejne terapeutki tańcem i ruchem. Jedną z nich była Janet Adler, która rozwinęła rolę świadka i jego relacji z osobą poruszającą się. Ruch Autentyczny jest częścią psychoterapii tańcem i ruchem, funkcjonuje jako oddzielna metoda, jest też praktykowany przez psychoanalityków jungowskich.

Warsztaty i sesje prowadzone tą metodą