​kontakt@terapiatancem-iba.pl

Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem Iba

Psychoterapia tańcem i ruchem

Ciało jest fizycznym aspektem osobowości, a ruch czyni tę osobowość widzialną.

M. Starks Whitehouse

Psychoterapia tańcem i ruchem opiera się na założeniu, że ciało i psychika są ze sobą połączone. Wszystkie stany psychiczne, które przeżywamy podczas życia znajdują swoje odzwierciedlenie w cielesnym samopoczuciu, postawie ciała, oddechu, napięciu, sposobie poruszania się. W związku z tym proces terapeutyczny skupiony jest na nawiązaniu kontaktu ze sobą poprzez dotarcie do swojego naturalnego ruchu, doświadczeniu go, a następnie refleksji i połączenia tego, co zostało odnalezione w ruchu, z aktualną sytuacją lub historią życiową.

Psychoterapia tańcem i ruchem – kiedy przyjdziesz na sesję

Naszym pierwszym wspólnym zadaniem będzie zbudowanie opartej na zaufaniu relacji, która umożliwi Ci wyrażanie siebie i poszukiwanie nowych sposobów funkcjonowania. Podążając za swoim ruchem, za odczuciami, emocjami, obrazami pojawiającymi się w ruchu, rozwiniesz swój taniec, swoją ruchową opowieść. Dzielenie się nią z innymi uczestnikami (w przypadku terapii grupowej) i z terapeutką (w terapii indywidualnej)  ma głęboki wymiar terapeutyczny – będziesz mieć szansę poczuć się zobaczony/a i doświadczać siebie w wymiarze społecznym. Odzwierciedlanie ruchu przez innych uczestników grupy i/lub terapeutkę buduje opartą na empatii relację.

Zachowanie nie istnieje w oderwaniu od ciała

Poszerzając swój repertuar ruchowy masz szansę na uzyskanie dostępu do nowych zachowań. Ruch ma także funkcję symboliczną i może być przejawem nieświadomych procesów. W terapii tańcem i ruchem funkcjonuje pojęcie metafory ruchowej. Jest ona formą niewerbalnej komunikacji, która zbadana, może doprowadzić Cię do głębokiego zrozumienia dotyczącego Twoich wzorców zachowania, przekonań i relacji. Być może spontanicznie przyjmujesz postawę, w której Twój tułów jest wklęsły, głowa spuszczona, a ręce zaciśnięte w dłoniach. W terapii tańcem najpierw poszukasz jakie emocje płyną z tej postawy ciała, być może poprzez tą postawę ciała snujesz swoją opowieść o poczuciu osamotnienia i izolacji w świecie.

Hisoria i o metodzie w Polsce

Terapia tańcem i ruchem powstała w latach 40 na terenie Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Pionierka metody, Marian Chace pracowała z weteranami wojennymi, którzy nie chcieli “opowiadać” o swoich doświadczeniach wojennych. Chace postanowiła zachęcić ich do wyrażenia w ruchu tego czego doświadczyli, gdyż miała poczucie, że słowa mogą ograniczać ekspresję. W Polsce psychoterapia tańcem i ruchem rozwija się od lat zarówno w ośrodkach medycznych jak i w praktyce prywatnej. Terapeuci zaczynają swoją edukację od szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Od 2007 roku istnieje Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem czuwając nad standardami etycznej pracy, rozwojem zawodowym i edukacją. Terapeutki Iby są certyfikowane przez Polskie Stowarzyszenie i blisko z nim współpracują.

Z terapii tańcem i ruchem możesz skorzystać w formie terapii indywidualnej, terapii grupowej lub warsztatów rozwojowych. Oferujemy szkolenia, na których możesz poznać i nauczyć się wykorzystywać metody i techniki terapii tańcem i ruchem w swojej pracy.