Rytmy Rozwojowe

„Ten rytm, który dominuje w ruchu dorosłego człowieka, wskazuje na wiek jego wewnętrznego dziecka.” Susan Loman

W Rytmach wracamy do ruchów wczesnych. Po to by zmieniać swoją przyszłość. Rytmy Rozwojowe ćwiczą zachowania i rożne relacje ze światem. Co na przykład powiesz o ciele i ruchu osoby, która ma głowę w chmurach? Albo takiej, która ma opinię elastycznej? Zgodzisz się chyba, że ich styl operowania w świecie łączy się z ekspresją ciała. I właśnie wracając do wczesnych, pierwotnych w naszym rozwoju ruchów, możemy ćwiczyć różne sposoby bycia i działania.

Czym są Rytmy Rozwojowe

Rytmy Rozwojowe są motoryczną reakcją na odczucia w specyficznej sferze ciała, której pobudzenie wiąże się z określonym etapem  rozwoju biologicznego. Pojawiają się kolejno w czasie pierwszych sześciu lat życia człowieka, a następnie w różnych konfiguracjach i zestawach w ruchu osoby dorosłej. Rytmy to różne wzory zmiany przepływu napięta mięśniowego, między swobodą i rozluźnieniem. Rozróżniono je w metodzie Kestenberg Movement Profile,  kompleksowej metodzie opisu interpretacji ruchu. Metoda ta tłumaczy analizę ruchu Rudolfa Labana w kontekście analitycznych teorii rozwojowych.

Po co znać Rytmy Rozwojowe

Znajomość i obserwacja rytmów rozwojowych wspiera zrozumienie indywidualnego rozwoju osobowości człowieka, jego wczesnych deficytów i trudności. Pozwala na odtworzenie i wzmocnienie niewykształconych w pełni we wcześniejszych okresach wzorów ruchowych. Wzory ruchowe zbudowane na rytmach stanowią motoryczną bazę dla doskonalenia funkcji psychicznych, określonych sposobów zachowań oraz cech osobowości.

Iba oferuje prowadzone przez Katarzynę Dańską dwudniowy warsztat z zastosowania rytmów rozwojowych dla pracujących z dziećmi i dorosłymi pedagogów, psychoterapeutów, trenerów, arteterapeutów, instruktorów ruchu rozwijającego i wszystkich tych, którzy wykorzystują w swojej pracy informacje niewerbalne.

Uczestnicząc w warsztacie:

  • doświadczeniowo i w warstwie teoretycznej  poznasz rytmy rozwojowe
  • zapoznasz się z rolą rytmów w rozwoju określonych cech osobowości
  • poznasz przykłady praktycznego zastosowanie znajomości rytmów w pracy terapeutycznej/pedagogicznej
  • poznasz rytmiczny klucz, którym można kierować się przy wyborze muzyki do realizacji programów terapeutycznych i pedagogicznych
  • rozpoznasz dominujące w twoim ruchu rytmy

Warsztaty i sesje prowadzone tą metodą

BLOG