KURS TECHNIK TERAPII TAŃCEM I  ANALIZY LABANA

   Wrzesień 2023 – Kwiecień 2024 

 

CZEGO SIĘ Z NAMI NAUCZYSZ?

Na tym kursie rozwiniesz umiejętność kreatywnego wykorzystywania ruchu, tańca i świadomości ciała w pracy z ludźmi. Doświadczeniowo i teoretycznie poznasz związek ciała z psychiką. Nauczysz się projektować ćwiczenia łączące ekspresję ciała z myśleniem i emocjami. Poznasz konkretne techniki terapii tańcem i analizy ruchu. Rozwiniesz empatię kinestetyczną, umiejętność obserwacji ruchu. Pooszerzysz własny repertuar ruchowy. Staniesz się bardziej spójnym, osadzonym we własnym ciele, uważnym prowadzącym. (Szczegółowy Program znajdziesz poniżej).

DLA KOGO STWORZYŁYŚMY TEN KURS?

Kurs skierowany jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi w obszarze terapii, edukacji i rozwoju osobistego oraz kształcenia ruchowego. Kurs będzie praktyczny. Jeśli więc jeszcze nie prowadzisz zawodowo grup, czy spotkań indywidualnych, zaczniesz na kursie. Ważna jest twoja gotowość zorganizowania i przeprowadzenia minimum 3 godzin warsztatu czy innych form zajęć.

DLACZEGO TEN KURS JEST WYJĄTKOWY?

✔️ Kurs stanowi spójną całość. Poszczególne umiejętności i tematy rozwijane są podczas całego kursu, także pomiędzy zjazdami. Dlatego sukcesywnie zbudujesz swoje kompetencje, konsultując postępy i trudności podczas zjazdów, pracy własnej i w zespole koleżeńskim.

✔️ Już podczas kursu przełożysz zdobytą wiedzę na praktykę, wprowadzając wybrane techniki terapii tańcem i analizy ruchu do pracy z klientem indywidualnym lub grupą.

✔️ Po zakończeniu kursu zostajesz z nami. Możesz wpisać się na Listę Absolwentów prowadzoną przez Ośrodek Iba i publikowaną na jej stronie. Możesz także kontynuować rozwój korzystając ze specjalnych zniżek na udział w innych warsztatach i szkoleniach Iby, tworzyć społeczność wzajemnie się wspierającą.

✔️ Na kursie uczysz się od najlepszych. Prowadzące są certyfikowanymi terapeutkami tańcem i ruchem i analizy ruchu. Od kilkunastu lat pracują z różnymi populacjami terapeutycznie i w zakresie rozwoju osobistego. Szkolą studentów i profesjonalistów. Oprócz 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii tańcem i ruchem, legitymują się umiejętnościami i wiedzą zdobytą na licznych szkoleniach w Polsce i zagranicą. M.in. Kestenberg Movement Profile, Laban/Bartenieff Movement System, Ways of Seeing. Ruch Autentyczny.

 

 PROGRAM KURSU

Kurs składa się z 7 modułów szkoleniowych:  3-dniowego Treningu Wprowadzającego i 6 zjazdów weekendowych (soboty 10.00-18.00, niedziele 9.00-14.30),  pracy własnej i w zespołach koleżeńskich oraz konsultacji indywidualnych. Każdy zjazd ma określony temat. Uczestnicy będą poznawać go zarówno doświadczeniowo jak i w warstwie teoretycznej. Na każdym zjeździe uczestnicy będą rozwijać także:

 • Świadomość ciała i własny podpis ruchowy.
 • Umiejętność prowadzenia grupy: prowadzenie grupy w oparciu o sygnały niewerbalne, nazywanie ruchu, formułowanie instrukcji słownych, projektowanie ćwiczeń w oparciu o cele.

TRENING WPROWADZAJĄCY

29.09 – 01.10.2023

Celem treningu jest osobiste doświadczenie działania technik terapii tańcem i ruchem. Uczestnicy przyjrzą się swojej relacji z ciałem,  osobistym strategiom nawiązywania kontaktu i bycia w relacji z perspektywy ciała i komunikacji niewerbalnej, własnym preferencjom ruchowym i ich znaczeniu w kontekście osobistym i pracy zawodowej. Celem treningu jest także integracja grupy.

Zjazd I

28-29.10.2023

BUDOWANIE KONTAKTU NIEWERBALNEGO. IMPROWIZACJE TANECZNO-RUCHOWE. STRUKTURA MARIAN CHACE.

Uczestnicy poznają niewerbalne techniki nawiązywania kontaktu i budowania relacji takie jak: odzwierciedlanie, dostrojenie, komunikacja naprzemienna, taneczny dialog. Dowiedzą się czym jest empatia kinestetyczna i jak ją rozwijać. Poznają kilka rodzajów struktur i improwizacji taneczno-ruchowych, w tym model M. Chace.  

Zjazd II

25-26.11.2023

ELEMENTY LABAN/BARTENIEFF MOVEMENT SYSTEM I SPOSOBY PATRZENIA NA RUCH.

Na zjeździe uczestnicy nauczą się patrzeć na ruch w oparciu o analizę ruchu Labana. Poznają podstawowe założenia LBMS, podstawowe komponenty ruchu: Ciało, Dynamiczne Jakości, Przestrzeń, Kształt i sposoby używania ich jako inspiracji do tanecznej improwizacji. Będą praktykować umiejętność opisywania ruchu, odróżnianie własnych reakcji i interpretacji czyjegoś ruchu, tak, by głębiej rozumieć sytuację i potrzeby innych ludzi.

Zjazd III

6-7.01.2024

ROZWIJANIE EKSPRESJI RUCHOWEJ I PRACA Z EMOCJAMI. UCIELEŚNIENIE. MUZYKA W TERAPII TAŃCEM I RUCHEM. BUDOWANIE WARSZTATÓW Z TEMATEM PSYCHOLOGICZNYM.

Uczestnicy nauczą się jak wzmacniać kompetencje emocjonalne przez rozwijanie ekspresji ciała, w oparciu o elementy ruchu Laban/Bartenieff. Dowiedzą się jak realizować tematy psychologiczne z wykorzystywaniem poznawanych na Kursie metod. Poznają metodę ucieleśnienia. Jeden z bloków zjazdu poświęcony będzie wykorzystaniu muzyki w rozwijaniu ekspresji ruchowej.

Zjazd IV

3-4.02.2024

STRUKTURA ZAJĘĆ W OPARCIU O PROCES KREATYWNY. WYBRANE CZYNNIKI LECZĄCE W TERAPII TAŃCEM I RUCHEM.

Uczestnicy poznają model procesu kreatywnego autorstwa Bonnie Meekums, w oparciu o który buduje się ćwiczenia i programy w terapii tańcem i ruchem. W doświadczeniu przejdą kolejne etapy procesu kreatywnego. Odniosą poznany model do praktyki zawodowej. Uczestnicy poznają wybrane czynniki leczące w terapii tańcem i ruchem.

Zjazd V

9-10.2024
RUCH JAKO METAFORA PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH. RYSUNEK W TERAPII TAŃCEM I RUCHEM.

Uczestnicy w teorii i w praktyce zapoznają się z symbolicznym wymiarem ruchu.  Dowiedzą się jak przenosząc przeżycia, osobistą historię na ruch i nadając mu znaczenia możemy wspierać ludzi w pogłębianiu wiedzy o sobie. Rozwiną umiejętność łączenia ruchu z wyobrażeniami. Poznają sposoby wykorzystania rysunku w terapii tańcem i ruchem.

Zjazd VI

13-14.04.2024

PRAKTYKA UMIEJĘTNOŚCI. TWÓRCZE PODSUMOWANIE KURSU.

Superwizja przeprowadzonych przez uczestników zajęć i napisanych esejów.
Twórcze podsumowanie: Każdy uczestnik przygotowuje i przedstawia frazę  ruchową podsumowującą osobistą i profesjonalną ścieżkę rozwoju podczas trwania Kursu.
Celebracja i zakończenie Kursu.

 

 

PRACA WŁASNA

Pomiędzy zjazdami uczestnicy kursu wykonują pracę własną, obejmującą minimum 8 godzin szkoleniowych. Składa się na nią prowadzenie dziennika obserwacji własnych sygnałów i wzorów somatycznych, wykonanie twórczego ćwiczenia nawiązującego do praktyki zawodowej, rozwijanie umiejętności obserwacji i rozumienia ruchu wraz odniesieniami do kategorii LBMS (obserwowanie ruchu, analiza nagrań), czytanie literatury. Część pracy będzie wykonywana w zespołach koleżeńskich.  Praca własna będzie poddawana refleksji w zespołach koleżeńskich, w twórczym podsumowaniu na zjazdach i w formie pisemnej przez prowadzące. Każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia godzinnej, indywidualnej konsultacji z jedną z prowadzących kurs. Może także skorzystać ze zniżek na dodatkową superwizję.

UKOŃCZENIE KURSU

Kurs oparty jest na uczeniu się poprzez doświadczenie, dlatego podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność. Nieobecności na zjazdach nie mogą przekroczyć w sumie 20 godzin edukacyjnych, i nie mogą obejmować Treningu Wprowadzającego. 

Podsumowanie nauki składa się z 3 części:

 1. Przeprowadzenie min. 3 godzin zajęć metodami terapii tańcem i ruchem i podsumowanie ich przebiegu.
 2. Napisanie krótkiego eseju odnoszącego się wybranej techniki, koncepcji,  wraz z odniesieniami do praktyki zawodowej.
 3. Stworzenie frazy ruchowej podsumowującej ścieżkę rozwoju w trakcie Kursu.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu w wymiarze 170 godzin szkoleniowych ze wskazanym zakresem realizowanych tematów / zdobytych umiejętności. Godziny obejmują także moderowaną pracę własną i w zespołach koleżeńskich (42 godziny).

PROWADZĄCE

Katarzyna Dańska – certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem i certyfikowana analityczka języka ruchu Laban/Bartenieff. Ukończyła szkolenie z Profilu Ruchowego Kestenberg w Centrum für Tanz&Therapie w Monachium, Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, oraz Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies w Tel Awiwie. Prowadzi grupy na Dziennym Oddziale Nerwic, prywatną praktykę w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem Iba, uczy studentów Somatyki w Tańcu i Terapii na Akademii Muzycznej w Łodzi. Przez wiele lat prowadziła grupy dla kobiet po mastektomii w Centrum Onkologii. Uczy języka ruchu i świadomości ciała. 

Izabela Guzek – certyfikowana psychoterapeutka i superwizor terapii tańcem i ruchem, psycholog, praktyk Ruchu Autentycznego. Jako jedyna w Polsce ukończyła 2-letnie międzynarodowe szkolenie dedykowane pracy z dziećmi i rodzinami „Sposoby Patrzenia”. Pracuje terapeutycznie i w nurcie rozwoju osobistego od ponad 10 lat. Posiada  doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, autyzmem. Szkoli innych specjalistów w ramach autorskich programów w Polsce i na Ukrainie. Uczyła studentów APS i Instytutu DMT. Współautorka książek o psychoterapii tańcem i ruchem.

Zdjęcie przedstawia prowadzące kurs terapia tańcem

 

ORGANIZACJA

Opłaty: 5.600 zł: 7 modułów szkoleniowych, w tym: 3-dniowy  Trening Wprowadzający, 6 zjazdów weekendowych, a także organizacja i opieka merytoryczna nad pracą własną, indywidualne konsultacje.

Miejsce: Trening Wprowadzający i Zjazdy weekendowe odbywają się w Warszawie, w Studio AnyaJoga, ul. Krasińskiego 35A.

Harmonogram opłat dla Grupy 1.

Płatność do 10 września 2023. Możliwość opłaty w dwóch ratach: 3400 zł płatne do 10 września 2023 i 2500 zł płatne do 30 grudnia 2023. Miejsce w grupie rezerwuje wpłata zaliczki 450 zł, zwrotnej w przypadku rezygnacji do 10 września 2023. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie po Treningu Wprowadzającym i przed pierwszym zjazdem szkoleniowym,  opłata pomniejszona o 1200 zł zostaje zwrócona. Zniżka 300 zł dla osób, które prześlą formularz zgłoszenia i wpłacą zaliczkę w terminie do 31 marca 2023.

ZAPISY

Wyślij Formularz Zgłoszeniowy, który znajdziesz w dole strony. Na Kursie jest miejsce dla 20 osób jednej Grupie. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Wysłanie Formularza oznacza zapoznanie się i akceptację warunków Zasad Współpracy.

Jeśli masz dodatkowe pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego: Kasia Dańska: 501 637 844, Iza Guzek: 600 390 008 lub mailowego:  izabela@terapiatancem-iba.pl

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA KURS

  POZNAJ ABSOLWENTÓW KURSU

  • Wojtkiewicz Artur - psychoterapeuta w nurcie Psychologii Procesu, poszukujący w ciele odpowiedzi na niezadane pytania, eksplorując je nieustannie w tańcu, jodze, sztukach walki i medytacji.  Czytaj więcej
  • Joanna Bładzikowska - Jestem wieloletnią wychowawczynią i pedagogiem młodzieży. Pracuję także z osobami dorosłymi doświadczającymi kryzysu osobistego oraz długotrwałego stresu. Prowadzę warsztaty rozwojowe (także międzykulturowe) w oparciu o pogłębianie świadomości ciała i techniki terapii tańcem i ruchem, również w języku angielskim i rosyjskim. Czytaj więcej
  • Paulina Wycichowska Jestem choreografem, tancerką, pedagogiem tańca i arteterapeutką. Prowadzę warsztaty rozwojowe związane z tańcem i ruchem pod marką I mind the step. Czytaj więcej
  • Agnieszka Wąsik - Jestem trenerką, coachem. Prowadzę warsztaty dotyczące emocji oraz relacji. Łącze oba tematy z pracą z ciałem w oparciu o taniec oraz metody pilates. Prowadzę treningi interpersonalne oraz sesje coachingowe wspierające samoświadomość w trzech obszarach – emocje-ciało-działanie. Czytaj więcej
  • Paulina Szczurzyńska - Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracującym w podejściu humanistycznym. Z pasją towarzyszę klientom w odkrywaniu ich nienaruszonej, prawdziwej i autentycznej natury. Poszerzenie i budowanie świadomości cielesnej uważam za istotny element tego procesu. Czytaj więcej

  OPINIE ABSOLWENTÓW

  „Dostałam całą skrzynkę narzędzi do pracy. Już po kilku spotkaniach wykorzystałam nowo poznane techniki pracy z ciałem w pracy indywidualnej z moimi klientami. Ogrom wiedzy i doświadczeń, potężna wiedza prowadzących, Izy i Kasi są ogromnym bogactwem tego kursu. Stworzona przez uczestniczki i prowadzące atmosfera była po prostu magiczna. Warto, warto i jeszcze raz warto.”  Sylwia Lewczuk, psycholog.

  „Miałam okazję na własnej skórze doświadczyć jak działa terapia tańcem i ruchem oraz nauczyć się jak dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi. Bardzo ważne było dla mnie to jak mogłyśmy przećwiczyć w naszych grupach prowadzenie ćwiczeń i sprawdzić czy zaprojektowane przez nas ćwiczenia działają tak jak zaplanowałyśmy. Największą wartością na tym kursie były wspaniałe kobiety wierzące w mądrość ciała. Tylko dzięki stworzonej przez nie atmosferze otwartości i akceptacji udało nam się doświadczyć i nauczyć tak wiele.” Dominika

  „Ważny był dla mnie profesjonalizm i doświadczenie prowadzących, Izy i Kasi. Różnorodność tematów, spójne zjazdy tematyczne, widać było, że cały kurs był przemyślany i porządnie zaplanowany. Ważne było doświadczenie w ruchu, w słowie, w rysunku i rozmowie, to, że był czas na pracę indywidualną, w parach, podgrupach i całej grupie. Czułam jednocześnie przestrzeń na to, co ja wnoszę do grupy i delikatne i stanowcze trzymanie się prowadzących tego czym są techniki terapii tańcem i ruchem, tak, że nauczyłam się nowych rzeczy, nie gubiąc po drodze swojej odrębności, swojego koloru. Powiedziałabym raczej, że zauważyłam, że mam do dyspozycji o wiele więcej kolorów niż mogłam przypuszczać”. Patrycja Bączek

  „Bardzo dotykały mnie możliwości bycia w, obok, przy procesach innych uczestniczek będąc jednocześnie w swoim własnym, a wszystko poza oceną w szczególnym otuleniu zrozumieniem ze strony organizatorek jak i innych uczestniczek. To wspaniałe mieć możliwość „BYĆ „ jednym z tych dźwięków który wybrzmiał, kolorem, który ubarwiał i ruchem który się ucieleśnił. Swoją nową jakość mogę teraz nieść dalej i inicjować pozytywne zmiany w życiu innych – dziękuję za taką możliwość”. Kasia

  „Ogromna ilość wiedzy i praktyki na tym Kursie jest bezcenna. Pewna delikatna dyscyplina i wyraźna struktura Kursu pokazała jak bardzo dobrze przemyślany jest to proces dla uczestników. Dzięki temu w odpowiednim tempie można rozwijać swój własny warsztat pracy z ciałem oraz osobiste procesy, które dzieją się podczas pracy w trakcie kursu. Dowiedziałam się bardzo dużo, każdy zjazd był wartościowy i pełen nowych doświadczeń i praktyki”. Sylwia