Zasady Współpracy dla uczestników Kursów Technik Terapii Tańcem i Analizy Ruchu

  1. Kurs opiera się na modelu uczenia dorosłych, w którym każdy uczestnik odpowiedzialny jest za własny proces uczenia. Uczestnicy są profesjonalistami w różnych obszarach pracy z ludźmi, z różnym doświadczeniem z technikami niewerbalnymi, czy ruchem, mają różne cele związane z kursem. Kurs nie przygotowuje do zawodu terapeuty tańcem i ruchem rozumianego w myśl standardów Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Kurs wyposaży cię w wybrane techniki i rozwinie umiejętności, które kreatywnie wykorzystasz w obszarze swojej pracy trenerskiej, terapeutycznej czy pedagogicznej.
  2. Program kursu dotyczy procesów związanych z ruchową ekspresją człowieka. Tym samym materiał może być poznawany głównie przez doświadczanie i refleksję nad własnym, czy grupowym doświadczeniem. Dlatego nieodzowna jest twoja obecność i aktywny udział we wszystkich sesjach szkoleniowych. Nieobecności na zjazdach nie mogą przekroczyć w sumie 20 godzin edukacyjnych i nie mogą obejmować Treningu Wprowadzającego. Przy nieobecności przekraczającej 20 godzin, uczestnik ma do wyboru: otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach z uwzględnieniem realnie odbytej ilości godzin, lub udział w analogicznym module w następnej edycji Kursu (pod warunkiem wolnych miejsc), lub wskazanych przez nas warsztacie, realizującym tematykę zjazdu, za dodatkową opłatą, stanowiącą połowę jego ceny.
  3. Proces uczenia się w trakcie kursu będzie obejmował także pracę z ciałem i ekspresję ruchową, może zdarzyć się, że jakieś doświadczenie przywoła twoją osobistą historię i związane z nią silne emocje. Jeśli poczujesz, że potrzebujesz to przeżycie omówić szerzej niż to będzie możliwe w czasie weekendu szkoleniowego, rekomendujemy wsparcie terapii indywidualnej.
  4. Decydując się na udział w kursie, zobowiązujesz się do wniesienia pełnej opłaty za uczestnictwo, bez możliwości jej wycofania w przypadku rezygnacji po pierwszym weekendzie szkoleniowym. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 7 dni po Treningu Wprowadzającym, opłata pomniejszona o 1000 zł zostaje zwracana.
  5. Jeżeli ze względu na ograniczenia formalne lub faktyczne związane z sytuacją zagrożenia epidemicznego realizacja Kursu nie będzie możliwa, Kurs zostanie zawieszony i zostanie wznowiony w najbliższym możliwym terminie. Możliwa jest także realizacja Kursu w formule on-line w wymiarze nie więcej niż jednego zjazdu.
  6. Zjazdy szkoleniowe mogą być realizowane z opcją streamingu, dla uczestników, którzy ze względu na ograniczenia związane z pandemią (oficjalna kwarantanna, zakaz przemieszczania się) nie będą mogli uczestniczyć stacjonarnie. Nie dotyczy to Treningu Wprowadzającego.
  7. W czasie Kursu zobowiązana/y jesteś do dbania o swoje bezpieczeństwo i komfort fizyczny. Rekomendujemy nabycie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jako organizatorzy nie zapewniamy go.