Taneczny dialog

Taneczny Dialog to metoda łącząca psychoterapię tańcem i ruchem i analizę ruchu Labana z wiedzą z obszaru psychologii rozwojowej, stworzona przez dr Suzi Tortorę. Skupia się na zrozumieniu jak niewerbalne jakości ruchowe ujawniają informacje o rozwoju emocjonalnym, społecznym, fizycznym oraz o poziomie zdolności komunikowania się dziecka. Wykorzystuje obserwację ruchu, taniec, muzykę i zabawę do diagnozy, interwencji terapeutycznych i edukacyjnego rozwoju niemowląt, dzieci i ich rodzin.

Taneczny Dialog to metoda w której:

  • Ruch dziecka, niezależnie od tego jak jest duży lub mały, rozpraszający, dziwaczny, statyczny – jest traktowany jako komunikat, na który można odpowiedzieć, jako potencjał do nawiązania dialogu niewerbalnego i werbalnego.
  • Zachowania niewerbalne dziecka są rozumiane jako forma wyrażania siebie. Terapeuta stara się zrozumieć co dziecko chce powiedzieć poprzez swoje działania.
  • To w jaki sposób dziecko się porusza traktowane jest jako jego unikatowy styl ekspresji i porozumiewania się. Każda osoba posiada unikatowy niewerbalny styl ruchowy. Sesje są okazją do ujawnienia się dynamiki pomiędzy unikatowym stylem dziecka, unikatowym stylem rodzica i wpływami środowiska.
  • Terapeuta dołączając do dziecka „wypróbowuje na sobie” jego styl niewerbalny. Dostrajając się w ruchu zyskuje wiedzę o tym jak to jest doświadczać siebie i świata poprzez strukturę ruchową tego dziecka. Podążając za dzieckiem rozwija taneczny dialog, poszerzając jego styl o nowe sposoby wchodzenia w kontakt ze światem.
  • Kładzie się nacisk na rolę jako ciało i somatyczne doświadczenia odgrywają w rozwoju fizycznym, emocjonalnym i społecznym dziecka.
  • Wykorzystywane są twórcze metody pracy – improwizacje ruchowe, aktywności taneczne, zabawy łączące ruch z wyobrażeniami, muzyka, rysunek, zabawy ruchowe.

Dr Suzi Tortora opisała swoje podejście w książce “The Dancing Dialogue. Using the Communicative Power of Movement with Young Children”

Taneczny Dialog dla dzieci i rodziców. W Ibie prowadzimy terapię dzieci  i warsztaty dla rodziców “Ucieleśnione rodzicielstwo”.

Taneczny Dialog dla szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych i wspierających rozwój dzieci. Współpracujemy z placówkami, które są zainteresowane wprowadzaniem zajęć dla dzieci opartych na metodzie Taneczny Dialog. Prowadzimy szkolenia dla personelu z wykorzystania ruchu kreatywnego we wspieraniu rozwoju fizycznego, emocjonalnego, poznawczego i społecznego dzieci.

Warsztaty i sesje prowadzone tą metodą

BLOG