Szkolenia i superwizja

Stawiamy na praktyczną naukę pomagając ci zdobyć konkretne umiejętności.
Co roku z naszych szkoleń korzysta ponad 300 osób, m.in trenerzy, terapeuci, tancerze, nauczyciele.

Od kilkunastu lat intensywnie i z pasją szkolimy siebie i innych, jednocześnie prowadząc praktykę terapeutyczną i ruchową. Pozwala nam to układać praktyczne programy i rozumieć pracę uczestników naszych szkoleń.

Nasze szkolenia budujemy na rzetelnych podstawach teoretycznych.
Spodziewaj się dużej dawki ruchu, kreatywnych pomysłów i konkretnej struktury.
Otrzymasz od nas materiały szkoleniowe i zaświadczenie z ilością godzin i opisem technik.
Możesz przyjść na jedno wybrane szkolenie lub skomponować sobie przy naszej pomocy cały spójny cykl.

Z naszych szkoleń korzystają aktywni zawodowo terapeuci, trenerzy, psychologowie, nauczyciele, instruktorzy technik ruchu, terapeuci zajęciowi, arteterapeuci oraz osoby chcące rozpocząć pracę z ludźmi.

Jak włączać ruch i świadomość ciała do pracy z ludźmi? Zdobądź te umiejętności zanurzając się w kilkumiesięczny Kurs prowadzony przez nasz zespół. Szczegóły znajdziesz tutaj..

 

Jeśli pracujesz z ludźmi jako terapeuta, arteterapeuta, instruktor, trener, pedagog, psycholog, nauczyciel, i potrzebujesz pełniej zrozumieć, co się dzieje w twojej pracy, to znaczy, że nadszedł czas na superwizję.

Superwizja w Ibie jest wielowymiarowa.  Możesz przyjrzeć się kreatywnie swojej pracy w ruchu, ucieleśnieniu, rysunku i rozmowie.

Jeśli pracujesz werbalnie, możesz poszerzyć rozumienie procesu terapeutycznego o przeciwprzeniesienie somatyczne, empatię kinestetyczną, rozumienie ekspresji niewerbalnej.

Superwizja może być edukacyjna lub oparta na procesie. Często pełni również funkcję regeneracji oraz inspiracji.

Spotkanie superwizyjne trwa 50 minut, odbywa się bezpośrednio lub  on-line. Koszt sesji to 130zł.

Superwizję prowadzą:

Izabela Guzek- stacjonarnie
Izabela@terapiatancem-iba.pl
tel. 600 390 008