Rozwój w języku ruchu Laban/Bartenieff

Kiedy rozwijasz swój ruch, rozwijasz siebie. Kiedy umiesz patrzeć na ruch, głębiej rozumiesz innych.

 

Czym jest? Laban/Bartenieff rozwiązuje problem objęcia w percepcji i doświadczaniu wielowymiarowego fenomenu, jakim jest ruch człowieka. To model, który identyfikuje elementy ruchu i relacje pomiędzy nimi. Jest przewodnikiem w eksploracji różnorodności ruchu. Organizuje patrzenie na ruch innych. Daje także głęboki wgląd w to, jak psychika wyraża się w ruchu.

Co oferuje tobie? W Laban/Bartenieff odnajdziesz połączenia między tym, co robi twoje ciało, a tematami życiowymi związanymi z ciałem, z emocjami, relacjami i myśleniem. Odkryjesz powtarzane przez ciebie strategie i wzory, które manifestują się w ruchu. Przez eksplorację różnorodności w ruchu, możesz z kolei sprawdzić dla siebie inne wzory. Zatańczyć w swoim życiu nowe kroki. Takie które wesprą twoje aktualne potrzeby.

W czym pomoże w twojej pracy z ludźmi? Laban/Bartenieff pozwala klarownie i bez osobistych ocen odbierać ruch innych. Daje ci to możliwość poczucia i zrozumienia sytuacji innej osoby, wyrażającej się w jej ruchu. Tym samym pomaga zaprojektować odpowiednie dla niej kierunki rozwoju. Posłuży ci także jako zorganizowany model tematów ruchowych, które są gotowym materiałem do wykorzystania na twoich zajęciach.

jeden z modeli ruchu w przestrzeni w Laban/Bartenieff

Laban/Bartenieff ujmuje nasz ruch, ale i nasze życiowe tematy jako rozpięte w dynamicznej przestrzeni pomiędzy fundamentalnymi Dualnościami. To bliskie ci tematy, np.: Ja-Inni, Działanie-Wypoczynek, Stałe-Zmienne, Wewnątrz-Zewnątrz.

Laban/Bartenieff pozwala odnaleźć się w rozpiętości między Dualnościami. Daje także narzędzia, by zauważyć powtarzające się wzory własnego ruchu, kierując uwagę na jego cztery komponenty: Ciało, Dynamiczne Jakości Ruchu, Kształt, Przestrzeń. Każdy z tych komponentów rozwijany jest w wielości detalicznych elementów i połączeń pomiędzy nimi.

Możemy porównać Laban/Bartenieff do konstrukcji języka mówionego. Cztery główne Komponenty Ruchu będą w nim jak ogólne części mowy, a elementy ruchu są konkretnymi słowami z ich znaczeniem, gramatyką i związkami frazeologicznymi. W języku mówionym wszystkie te elementy tworzą esencję wypowiedzi. Podobnie jest z ruchem. Laban/Bartenieff bada więc elementy po to, by uchwycić esencję ruchu.

Kilka słów o historii metody przeczytasz tutaj