SZKOLENIE Z RUCHOWYCH WZORCÓW ROZWOJOWYCH.
w perspektywie Laban/Bartenieff
Warszawa, 30 maja 2020

Jako dzieci wchodzimy w świat doskonaląc umiejętności, dzięki którym (jeśli wszystko pójdzie dobrze), stajemy się zintegrowanymi, niezależnymi osobami, które mają wpływ na swoje otoczenie. Te umiejętności to m.in. Rozwojowe Wzorce Ruchu – Developmental Patterns.

Developmental Patterns to 6 specyficznych relacji pomiędzy częściami ciała. Wzorce rozwijają się w określonej sekwencji w pierwszym roku życia, by pozostać na zawsze jako wewnętrzne wsparcie naturalnego, efektywnego ruchu. Wzorce to nie tylko połączenia w ciele. To połączenie intencji ruchu i jego ekspresji. Wzorce budują silne, zintegrowane poczucie Cielesnego Ja i różne sposoby kontaktu ze sobą i z otoczeniem.

Wzorce przechowują psychomotoryczną matrycę rozwoju dziecka, ale także filogenetyczną pamięć, która wiąże nas ze światem przyrody. I tak, na przykład wzorzec Centrum-Peryferia bywa nazywany Rozgwiazdą, a inspiracją dla wzorca Połówki Ciała, będzie ruch jaszczurki.

Wzorce mogą być wzmacniane, a nawet odtwarzane. Bo nasza ucieleśniona historia różnie się z nimi obchodzi. W moim gabinecie często jestem świadkiem, jak wielowymiarowe są przeżycia i refleksje towarzyszące praktykowaniu Wzorców. Ktoś zaczyna używać peryferiów swojego ciała i zauważa, że w ten sposób bardziej włączony jest w świat i w działanie w nim. Albo dolna i górna część ciała zaczynają się porozumiewać i  ktoś czuje wreszcie w sobie mocne oparcie.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Poznasz i ucieleśnisz 6 Ruchowych Wzorców Rozwojowych z perspektywy Laban/Bartenieff Movement System*

Oddech / Centrum-Peryferia / Głowa-Ogon / Góra-Dół / Połówki Ciała / Naprzemienność

  • Będziesz eksplorować uniwersalne znaczenia Wzorców w sferze percepcji, relacji i myślenia.
  • Będziesz improwizować z Wzorcami zapraszając swoje osobiste znaczenia.
  • Otrzymasz materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie z wyróżnioną liczbą godzin i metodami pracy.

* Ruchowe Wzorce Rozwojowe, nazywane też połączeniami, wzorami organizacji ciała, koordynacjami neuromięśniowymi, rozwinięte zostały także w metodzie Body Mind Centering. Na Szkoleniu, choć będziemy odwoływać się do rozwoju dziecka, będziemy bazować na ruchu dorosłego człowieka,  opierając się na metodzie Laban/Bartenieff, w której Wzorce należą do Bartenieff Fundamentals- zbioru podstawowych zasad ruchu.

 

DLA KOGO

Wzorce to niezbędnik dla wszystkich tych, którzy pracują z ludźmi poprzez ruch, albo fascynują się zasadami ruchu sami dla siebie. Zarówno w obszarze szeroko rozumianej pracy z ciałem i tańca, jak i oddziaływań ciało/umysł. Zapraszam instruktorów jogi, tańca, ruchu rozwijającego Sherbourne, pedagogów wczesnoszkolnych, choreografów, trenerów, terapeutów. Zapraszam także, jeśli swoją ucieleśnioną znajomość wzorców chcesz poszerzyć o perspektywę teoretyczną i poznawczą refleksję.

PROWADZĄCA

Katarzyna Dańska

ORGANIZACJA

DATA I MIEJSCE: 30 maja 2020, godz. 10-18 (z 75 minutową przerwą obiadową), Warszawa, ul. Krasińskiego 35 A, Anya Yoga Studio

INWESTYCJA: 290 zł przy wpłacie całej kwoty do 30 kwietnia, po tym terminie 320 zł. Uczestnikom Szkolenia Fundamentalne Elementy Pracy z Ciałem przysługuje 20% zniżki.
Wpłaty są zwracane do 2 tygodni przed Szkoleniem.

WPŁATY NA KONTO: Iba Katarzyna Dańska nr 061240 1040 1111 0010 0524 3593. W tytule wpłaty: ‘Zaliczka na terapia tańcem-Wzorce’ (plus nazwisko, jeśli właściciel konta wpłaca za inną osobę).

ZAPISY: Wypełnij Formularz Zgłoszenia. Wysłanie Formularza oznacza zapoznanie się i zgodę na warunki Regulaminu Uczestnictwa, który przeczytasz TUTAJ.

KONTAKT I PYTANIA: Kasia@terapiatancem-iba.pl , tel. 501 637 844

KALENDARZ WYDARZEŃ