Formularz wstępnego zgłoszenia na cykl Laban/Bartenieff – Studium świadomego Ruchu