•  

LABAN/BARTENIEFF
STUDIUM ŚWIADOMEGO RUCHU.
Warszawa, luty-czerwiec 2021

Co i dla kogo?

Cykl Laban/Bartenieff to najbardziej roztańczona oferta Ośrodka Iba. I jednocześnie głęboki trening świadomości zorganizowany wokół modelu języka ruchu, który jest w metodzie Laban/Bartenieff odbiciem modelu ludzkiego doświadczenia w sferach Relacji, Myślenia, Odczuwania i Emocji.

Cykl przeznaczony jest dla osób, które szukają nowych, ucieleśnionych sposobów własnego rozwoju, które ciekawe są eksplorować swój ruch w metodzie Laban/Bartenieff, poznając jej strukturę i idee. Także dla osób, które zawodowo chcą zgłębiać język ruchu.

Metoda

Praktyka Laban/Bartenieff (Laban Bartenieff Movement System- LBMS) ujmuje nasz ruch, ale i nasze życiowe tematy jako rozpięte w dynamicznej przestrzeni pomiędzy fundamentalnymi Dualnościami, np.:  Ja-Inni, Działanie-Wypoczynek, Stałe-Zmienne, Funcjonalność-Ekspresja.  LBMS  pozwala odnaleźć się w rozpiętości między Dualnościami i zauważyć powtarzające się wzory własnego ruchu, kierując uwagę na jego 4 komponenty. Na Ciało, czyli czym poruszasz i na jakiej zasadzie, na Przestrzeń, czyli jakie kierunki i ścieżki wybierasz, na Kształt, który opisuje relację twojego ciała z przestrzenią i tym samym opowiada o relacjach, które cię motywują, oraz na Dynamiczne Jakości, czyli jak wydatkujesz swoją energię.

W ruchu wyraża się sfera psychiczna. Poszczególne komponenty wiążą się różnymi jej aspektami.  Z Odczuwaniem, Emocjami, Myśleniem i Relacjami. W czasie weekendowych spotkań wytańczymy je, ucieleśnimy, poszukamy ich osobistych i uniwersalnych znaczeń. Korzystając z bogactwa form i elementów języka ruchu, które oferuje Laban/Bartenieff  rozwiniesz dla siebie więcej możliwości. W swoim tańcu. I w swoim życiu.

Więcej o metodzie..

Kto skorzysta z tej praktyki?

Zapraszam osoby, które wystarczająco komfortowo czują się w spontanicznym, własnym ruchu. Praktyka LBMS wolna jest od estetycznych celów. Polega na doświadczaniu konkretnych elementów języka ruchu, z zachowaniem przestrzeni do ich indywidualnej eksploracji.

Jeśli pracujesz z ludźmi, dzięki praktyce Laban/Bartenieff będziesz klarowniej ich widzieć i głębiej rozumieć. Praktyka jest tożsama z nauką. Poznasz więc podstawy LBMS i otrzymasz wspierające cię materiały.

Korzyści

 • rozwiniesz ucieleśniony stan bycia, w którym nic nie jest ostateczne, a w którym wiele masz wolności i wyboru
 • będziesz w głębszym, ożywionym kontakcie z ciałem
 • rozwiniesz samoświadomość, możliwości wyrażania siebie i realizacji  swoich potrzeb
 • wzmocnisz spójność tego co robisz, myślisz i czujesz
 • poznasz elementy metody i jej głęboko humanistyczny, ale też uniwersalny wymiar
 • Laban pisał, że „każdy nosi w sobie tancerza, który czeka na odkrycie”. Twój tancerz otrzyma wiele narzędzi do własnej ruchowej improwizacji, a jeśli ruch łączy się z twoją pracą, narzędzia do inspirowania innych
 • poznasz swoistą gramatykę języka ruchu

Tematy

Cykl zbudowany jest wokół komponentów ruchu wyróżnionych w LBMS. Każdy komponent ruchu odkrywa preferencje w określonych sferach doświadczania siebie.

CIAŁO: bada  CO w ciele się porusza i na jakiej zasadzie. Ciało łączy się z odczuwaniem, percepcją, rozwija ugruntowanie w rzeczywistości i wzmacnia fizyczne Ja. Doświadczysz Flow i Weightsensing, podstawowych Akcji Ruchowych i wzorców rozwojowych.

DYNAMICZNE JAKOŚCI (Effort): odkrywają wewnętrzną intencję, wyrażającą się w tym JAK ruch jest wykonywany. Jakości związane są z ekspresją nastroju, stanów mentalnych, skłonnością temperamentalną. Poznasz elementy Effort, akcje i frazowanie.

KSZTAŁT: fizycznie, odnosi się do sposobu modelowania trójwymiarowej formy ciała w przestrzeni. Na poziomie całościowego funkcjonowania człowieka, Kształt ujawnia powody, dla których nieustannie zmieniasz swoją formę, a które wiążą się z relacjami, ze sobą samym i ze światem.  Poznamy Formy Kształtu, Tryby, Jakości.

PRZESTRZEŃ: jest mapą ruchu twojego ciała. Definiuje granice, tworzy połączenia, otwiera możliwości, wspiera myślenie.  Będziesz poruszać się w Kinesferze, doświadczać różnych jej wymiarów,  kierunków i ścieżek.

Dlaczego ze mną?

Tylko kilka osób w Polsce uprawnionych jest do uczenia tej metody, co oznacza, że są rzetelnie przygotowane przez ukończenie studiów w Laban/Bartenieff Movement Studies, która ja odbyłam w Edynburgu i Izraelu. Swobodnie poruszam się w niuansach języka ruchu także dlatego, że od lat pracuję z Kestenberg Movement Profile, a więc takim sposobem rozumienia ruchu, który łączy LBMS z rozwojem osobowości. Poza tym pracuję jako certyfikowany terapeuta tańcem i ruchem. Kiedyś tańczyłam na scenie. Moje zajęcia są więc tańczeniem mocno zabarwione. Dużo i od wielu lat uczę , mi. in. na szkoleniach i kursach Ośrodka Terapii Tańcem i Ruchem Iba, który współtworzę. Jestem także nauczycielem akademickim. Prowadzę kilka przedmiotów na studiach magisterskich Somatyka w Tańcu i Terapii na Akademii Muzyczej w Łodzi.

Więcej informacji..

Struktura

Studium to 5 weekendów, które tworzą spójną całość. Spotykać się będziemy  w stałej  grupie. Pomiędzy weekendami będziesz kontynuować proces, obserwując swój i innych ruch, realizując zaproponowane przeze mnie doświadczenia.

5 weekendów w 2021 roku:  27-28.02, 27-28.03, 24-25.04, 15-16.05, 12-13.06.  Sobota 10.00-18.00 (z 1,5 godzinną przerwą obiadową), niedziela 9.00-14.30.

Miejsce

Anya Joga Studio, ul. Krasińskiego 35a Warszawa

Inwestycja

2.100 zł -2.600 zł

Jeśli wpłacisz zaliczkę do 10 stycznia, korzystasz z  200 zł zniżki, którą odejmij od poniższych cen:

2.300 przy wpłacie jednorazowej , 2.500 przy dwóch ratach,  2.600 – przy trzech ratach

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty, pełnej, lub pierwszej raty, przed pierwszymi zajęciami. Rezerwację miejsca następuje po wpłacie zaliczki 350 zł, zwrotnej do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie z zaznaczoną ilością godzin.

Czekam na Twoje pytania

Kasia@terapiatancem-iba.pl, tel. 501 637 844

Zapisy

Zapisz się wypełniając poniżej Formularz Zgłoszenia.

Zapoznaj się także z Regulaminem Uczestnictwa.

Formularz Zgłoszenia

  KALENDARZ WYDARZEŃ


  •