TECHNIKI TERAPII TAŃCEM I RUCHEM W PRACY Z DZIEĆMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Celem szkolenia jest uświadomienie roli komunikacji niewerbalnej i możliwości opierania się na niej w lepszym rozumieniu zachowań dzieci, nawiązywaniu z nimi kontaktu i tworzeniu narzędzi terapeutycznych wspomagających ich rozwój. Warsztat skierowany jest do terapeutów, pedagogów, psychologów i innych osób zajmujących się zawodowo lub zainteresowanych pracą z dziećmi ze niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ADHD.

Poznane techniki mogą być włączane do innych zajęć terapeutycznych lub wykorzystywane oddzielnie. Szkolenie jest praktyczne, oparte na uczeniu się poprzez doświadczenie i w odniesieniu do konkretnych sytuacji zawodowych. Nie jest wymagane doświadczenie taneczne.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

– poznają sposoby nawiązywania kontaktu z dzieckiem oparte na ruchu i rytmie
– wzbogacą swój warsztat pracy o ćwiczenia oparte na tańcu, kreatywnym ruchu, rytmie i zabawie
– nauczą się lepiej rozumieć zachowania niewerbalne dzieci
– dowiedzą się jak ciało i rozwój ruchowy łączą się z rozwojem emocjonalnym i społecznym dziecka
– przyjrzą się specyfice pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i ADHD
– nauczą się łączyć proponowane ćwiczenia z celami terapeutycznymi, przygotują scenariusz przykładowych zajęć

PROGRAM RAMOWY 2-dniowego szkolenia

1. Czym jest terapia tańcem i ruchem – podstawowe założenia i czynniki leczące.
2. Rola ciała i komunikacji niewerbalnej w rozwoju dziecka i jego relacji ze światem.
3. Ruchowe wzorce rozwojowe i ćwiczenia wspierające rozwój poczucia siebie, przestrzeni osobistej i ekspresji dzieci.
4. Ruch jako ekspresja – elementy analizy ruchu Labana
5. Jak rozumieć zachowania niewerbalne dzieci – ćwiczenia i omówienie.
6. Taneczny dialog – poznanie narzędzi nawiązywania i utrzymywanie kontaktu niewerbalnego z dzieckiem.
* Odzwierciedlanie pełne i zmodyfikowane
* Dostrojenie
* Komunikacja naprzemienna
7. Specyfika pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu i ADHD
8. Przykładowe doświadczenia taneczno- ruchowe wspierające rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
9. Improwizacje taneczno-ruchowe i ustrukturalizowane ćwiczenia oparte na ekspresji ruchowej w projektowaniu zajęć.
10. Praktyka zdobytych umiejętności. Projektowanie ćwiczeń w odniesieniu do celów terapeutycznych.

Uczestnicy warsztatu otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia.

Prowadząca: Izabela Guzek – psycholog, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor tańcem i ruchem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Absolwentka 2-letnie szkolenia z dr Suzi Tortorą „Ways of Seeing. Families in Motion: The Dancing Dialogue – Early Childhood Attachment and the Multisensory Movement Relationship.” Współtworzy Ośrodek Terapii Tańcem i Ruchem IBA.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego. Zainteresowane placówki zapraszamy do kontaktu: izabela@terapiatancem-iba.pl, Tel: 600 390 008

KALENDARZ WYDARZEŃ