PROJEKTOWANIE SCENARIUSZY ZAJĘĆ DO PRACY Z GRUPAMI
2-3.12.17 w oparciu o analizę ruchu i elementy terapii tańcem i ruchem

Szkolenie skierowane jest do osób, które pracują lub przygotowują się do pracy z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi (terapeuci, arteterapeuci, nauczyciele,pedagodzy,pracownicy socjalni, instruktorzy). Korzyścią z udziału w szkoleniu jest poznanie etapów potrzebnych do zbudowania efektywnego scenariusza zajęć uwzględniających ruch/pracę z ciałem i tematy psychologiczne, poznanie konkretnych, kreatywnych ćwiczeń z analizy ruchu R. Labana (na jego strukturze bazowała np. W. Sherbourne) oraz ćwiczeń związanych z relacjami w grupie. Podczas szkolenia jest unikalna możliwość dla chętnych osób poprowadzenia kawałka ćwiczenia i otrzymania informacji zwrotnej.Uczestnicy na koniec szkolenia przygotowują autorski scenariusz zajęć i otrzymują informację zwrotną od prowadzącej.

Cele szkolenia:

  • Poznanie elementów potrzebnych do zbudowania efektywnego przebiegu zajęć (m.in rozgrzewka, rozbudowanie tematu, improwizacja, wyciszenie),
  • poznanie wybranych kategorii ruchowych z Analizy Ruchu R. Labana, na bazie których można projektować ćwiczenia związane z określonym tematem,
  • poszerzenie kompetencji zawodowych o poznanie konkretnych ćwiczeń związanych z  relacjami (m.in integracja, współpraca, zaufanie, różne role w grupie),
  • pogłębienie wiedzy o związku ruchu z emocjami i tematami psychologicznymi,
  • poznanie modelu procesu kreatywnego pozwalającego zrozumieć na jakim etapie jest Grupa
  • rozwinięcie umiejętności doboru ćwiczeń ruchowych dla swoich grup
  • zbudowanie autorskiego scenariusza

Program szkolenia:

1. Czym jest Laban Bartenieff Movement System. Jak pełniej zrozumieć drugiego człowieka rozumiejąc jego ruch – wprowadzenie.
2. Informacje podstawowe o czterech kategoriach ruchu: ciało, jakości ruchu, przestrzeń, kształt i ich związek z psychiką.

3. Doskonalenie umiejętności bycia w kontakcie niewerbalnym i werbalnym z grupą, czyli jak budować instrukcje do ćwiczeń i doświadczeń. Jak i kiedy omawiać to, co się zadziało.

4. Poznanie ćwiczeń dotykających tematów budowania relacji. Doświadczenia ruchowe i omówienie.
5. Praktyka „odczytywania” informacji z ruchu innych osób przez interpretacji.
6. Włączanie zdobytej wiedzy do swojej codziennej pracy, czyli zaprojektowanie scenariusza zajęć dla grup, z którymi się pracuje.
7. Podsumowanie szkolenia.

Uczestnicy warsztatu otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia. Dodatkowo mogą przesłać do prowadzącej stworzony przez siebie scenariusz zajęć/warsztatu i otrzymują informację zwrotną.

Termin: 01-02.12.2017. 10.00- 18.00 sobota, 10-14 niedziela. Zapisy już trwają.

Miejsce: Warszawa

Prowadząca: Agnieszka Sokołowska

Koszt: 450zł przy wpłacie całej kwoty do 2 listopada, po tym terminie 520zł od uczestnika/uczestniczki, zniżka 10% przy zgłoszeniu grupowym  (3 osób).
Miejsce rezerwuje zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu mailem oraz opłata udziału w szkoleniu. Wpłaty są zwracane do 2listopada, po tym terminie wpłaty nie będą zwracane.

Konto: Off Words Agnieszka Sokołowska 09 1050 1025 1000 0092 2127 9707

Kontakt i zapisy: agnieszka@terapiatancem-iba.pl, 604 537 533