Chcemy Cię na naszej stronie! I bardzo będziemy wdzięczne, jeśli zachęcisz innych do Kursu, w którym uczestniczyłaś/eś. Twoja słowa będą przemawiać z miejsca autentycznego doświadczenia.

Kasia i Iza.

    Wpisz notkę na stronę Nasi Absolwenci według następującego schematu: Imię nazwisko/ kim jestem, do czego zapraszam (2-3 zdania)/ dane kontaktowe (email, telefon)