OBRAZ CIAŁA. JAK TWORZYSZ SIEBIE. WARSZAWA, 11- 12.05.2019

Obraz Ciała jest ważnym elementem twojego postrzegania, czucia, i rozumienia siebie. Na ten dynamiczny koncept składa się ciało, które właśnie teraz odczuwasz i które wchodzi w interakcje z otoczeniem (ciało, którym jesteś), twoje przekonania, myśli i uczucia wobec ciała (ciało, które posiadasz), oraz to, co jest jego historycznym doświadczeniem, zwanym pamięcią ciała*. Obraz Ciała buduje obraz ciebie. Metaforycznie możemy ująć, że jest to proces stwarzania siebie. I tym tworzeniem siebie zajmiemy się na warsztatach.

Warsztaty dedykuję osobom, które poprzez eksplorowanie trzech obszarów Obrazu, chcą wzmocnić więź ze swoim ciałem, otworzyć na czułość dla sobie, głębiej zrozumieć. Także praktykom pracy z ciałem i ruchem, którzy przez własne doświadczenie rozwiną sposoby pracy i pogłębią zrozumienie tematu.

Spodziewaj się zaproszeń do ruchu, tańca, rysowania i rozmów. Z tych zaproszeń skorzystasz tak, jak będzie to dla ciebie komfortowe. Warsztaty, choć prowadzone m.in. metodami terapii tańcem i ruchem, nie są warsztatami psychoterapeutycznymi, a w nurcie rozwoju osobistego. Jeśli masz wątpliwości, pytania, co do uczestnictwa, skontaktuj się ze mną. Kasia@terapiatancem-iba.pl

*Trzyczęściowy model jest jednym z teoretycznych modeli Body Image, który praktycznie eksplorowany jest w terapii tańcem i ruchem. Model ujmuje trzy obszary : Body Self, Image Properties, Body Memory. Model autorstwa Päivi Pylvänäinen.

METODY WARSZTATOWE:

Terapia Tańcem i Ruchem – ekspresja przeżywanych stanów, uwrażliwianie na ciało, refleksja nad doświadczeniami ciała w ruchu
Laban/Bartenieff Movement System – eksplorowanie różnych możliwości w ruchu.

PROWADZĄCA:

Katarzyna Dańska

ORGANIZACJA:

Miejsce: Warszawa, ul. Krasińskiego 35 A

Plan: Sobota: 10.00 -18.00, z 90-minutową przerwą obiadową, niedziela: 9.00-14.30

Inwestycja:  420 zł do 25 kwietnia. Potem 470 zł. Wpłaty na konto: Iba Katarzyna Dańska nr 061240 1040 1111 0010 0524 3593. W tytule wpłaty : Zaliczka na Terapia tańcem i ruchem – Obraz ciała, plus nazwisko, jeśli właściciel konta wpłaca za inną osobę. Zaliczkę można wycofać do 2 tygodni przed warsztatami.

Zgłoszenia: Kasia@terapiatancem-iba.pl, tel. 501 637 844

Zaświadczenia: Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ze wskazaną ilością godzin, tematyką i metodami warsztatowymi.

KALENDARZ WYDARZEŃ