SONY DSC

KURS TECHNIK TERAPII TAŃCEM I ANALIZY RUCHU
Wrzesień 2021 - Marzec 2022

CZEGO SIĘ Z NAMI NAUCZYSZ?

Na tym kursie rozwiniesz umiejętność kreatywnego wykorzystywania ruchu, tańca i świadomości ciała w pracy z ludźmi. Doświadczeniowo i teoretycznie poznasz związek ciała z psychiką. Nauczysz się projektować ćwiczenia łączące ekspresję ciała z myśleniem i emocjami. Poznasz konkretne techniki terapii tańcem i analizy ruchu. Rozwiniesz empatię kinestetyczną, umiejętność obserwacji ruchu, poszerzysz własny repertuar ruchowy. Staniesz się bardziej spójnym, osadzonym we własnym ciele, uważnym prowadzącym. (Szczegółowy Program znajdziesz poniżej).

DLA KOGO STWORZYŁYŚMY TEN KURS?

Kurs skierowany jest do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi w obszarze terapii, edukacji i rozwoju osobistego oraz kształcenia ruchowego. Kurs będzie praktyczny. Jeśli więc jeszcze nie prowadzisz zawodowo grup, czy spotkań indywidualnych, zaczniesz na kursie. Ważna jest twoja gotowość zorganizowania i przeprowadzenia w trakcie kursu minimum 3 godzin warsztatu czy innych form zajęć.

DLACZEGO TEN KURS JEST WYJĄTKOWY?

✔️ Szkolenie stanowi spójną całość, a poszczególne umiejętności i tematy rozwijane są podczas całego kursu, także pomiędzy zjazdami. Dlatego sukcesywnie zbudujesz swoje kompetencje, konsultując postępy i trudności podczas zjazdów, pracy własnej i w zespole koleżeńskim.

✔️ Już podczas kursu przełożysz zdobytą wiedzę na praktykę zawodową, wprowadzając wybrane techniki do pracy z klientem indywidualnym lub grupą.

✔️ Po zakończeniu kursu nie zostajesz sam. Możesz zostać wpisany na Listę Absolwentów prowadzoną przez Ośrodek Iba i publikowaną na jej stronie, kontynuować rozwój korzystając ze specjalnych zniżek na udział w innych warsztatach i szkoleniach Iby, tworzyć społeczność wzajemnie się wspierającą.

✔️ Na kursie uczysz się od najlepszych. Prowadzące są certyfikowanymi terapeutkami tańcem i ruchem, które od kilkunastu lat pracują z różnymi populacjami terapeutycznie i w zakresie rozwoju osobistego. Szkolą studentów i profesjonalistów. Oprócz 4-letniego szkolenia w zakresie psychoterapii tańcem i ruchem, legitymują się umiejętnościami i wiedzą zdobytą na licznych szkoleniach w Polsce i zagranicą. M.in. Kestenberg Movement Profile, Laban/Bartenieff Movement System, Ways of Seeing. Ruch Autentyczny.

PROGRAM KURSU

Kurs składa się z 7 modułów szkoleniowych:  3-dniowego Treningu Wprowadzającego i 6 zjazdów weekendowych,  pracy własnej i w zespołach koleżeńskich oraz konsultacji indywidualnych. Każdy zjazd ma określony temat. Uczestnicy będą poznawać go zarówno doświadczeniowo jak i w warstwie teoretycznej. Na każdym zjeździe uczestnicy będą rozwijać także:

  • Świadomość ciała i własny podpis ruchowy.
  • Umiejętność prowadzenia grupy: prowadzenie grupy w oparciu o sygnały niewerbalne, nazywanie ruchu, formułowanie instrukcji słownych, projektowanie ćwiczeń w oparciu o cele.

 

TRENING WPROWADZAJĄCY, 17-19.09.2021

Celem treningu jest osobiste doświadczenie działania technik terapii tańcem i ruchem. Uczestnicy przyjrzą się swojej relacji z ciałem,  osobistym strategiom nawiązywania kontaktu i bycia w relacji z perspektywy ciała i komunikacji niewerbalnej, własnym preferencjom ruchowym i ich znaczeniu w kontekście osobistym i pracy zawodowej. Celem treningu jest także integracja grupy.

Zjazd I, 16-17.10.2021
BUDOWANIE KONTAKTU NIEWERBALNEGO. IMPROWIZACJE TANECZNO-RUCHOWE. STRUKTURA MARIAN CHACE.

Uczestnicy poznają niewerbalne techniki nawiązywania kontaktu i budowania relacji takie jak: odzwierciedlanie, dostrojenie, komunikacja naprzemienna, taneczny dialog. Dowiedzą się czym jest empatia kinestetyczna i jak ją rozwijać. Poznają kilka rodzajów struktur i improwizacji taneczno-ruchowych, w tym model M. Chace.  Rozwiną umiejętność podążania za tematami ruchowymi pojawiającymi się w grupie.

Zjazd II, 20-21.11.2021
ELEMENTY LABAN/BARTENIEFF MOVEMENT SYSTEM I SPOSOBY PATRZENIA NA RUCH.

Na zjeździe uczestnicy nauczą się patrzeć na ruch w oparciu o analizę ruchu Labana. Poznają podstawowe założenia LBMS, podstawowe komponenty ruchu: Ciało, Dynamiczne Jakości, Przestrzeń, Kształt i sposoby używania ich jako inspiracji do tanecznej improwizacji. Będą praktykować umiejętność opisywania ruchu, odróżnianie własnych reakcji i interpretacji czyjegoś ruchu, tak, by głębiej rozumieć sytuację i potrzeby innych ludzi.

Zjazd III, 18-19.12.2021
STRUKTURA ZAJĘĆ W OPARCIU O PROCES KREATYWNY. WYBRANE CZYNNIKI LECZĄCE W TERAPII TAŃCEM I RUCHEM.

Uczestnicy poznają model procesu kreatywnego autorstwa Bonnie Meekums, w oparciu o który buduje się ćwiczenia i programy w terapii tańcem i ruchem. W doświadczeniu przejdą kolejne etapy procesu kreatywnego. Odniosą poznany model do praktyki zawodowej. Uczestnicy poznają wybrane czynniki leczące w terapii tańcem i ruchem.

Zjazd IV, 22-23.01.2022
ROZWIJANIE EKSPRESJI RUCHOWEJ I PRACA Z EMOCJAMI. UCIELEŚNIENIE. MUZYKA W TERAPII TAŃCEM I RUCHEM. 

Na przykładzie pracy z emocjami, uczestnicy doświadczą jak można łączyć poznawane techniki z określonym tematem psychologicznym. Poznają Dynamiczne Jakości Ruchu. Nauczą się zauważać niewerbalne komponenty emocji. Rozwiną umiejętność wykorzystywania poznanych metod w pracy z emocjami klientów. Poznają metodę ucieleśnienia. Jeden z bloków zjazdu poświęcony będzie wykorzystaniu muzyki w rozwijaniu ekspresji ruchowej.

Zjazd V, 19-20.02.2022
RUCH JAKO METAFORA PRZEŻYĆ WEWNĘTRZNYCH. RYSUNEK W TERAPII TAŃCEM I RUCHEM.

Uczestnicy w teorii i w praktyce zapoznają się z symbolicznym wymiarem ruchu.  Dowiedzą się jak przenosząc przeżycia, osobistą historię na ruch i nadając mu znaczenia możemy wspierać ludzi w pogłębianiu wiedzy o sobie. Rozwiną umiejętność łączenia ruchu z wyobrażeniami. Poznają sposoby wykorzystania rysunku w terapii tańcem i ruchem.

Zjazd VI, 26-27.03.2022
PRAKTYKA UMIEJĘTNOŚCI. TWÓRCZE PODSUMOWANIE KURSU.

Superwizja przeprowadzonych przez uczestników zajęć i napisanych esejów.
Twórcze podsumowanie: Każdy uczestnik przygotowuje i przedstawia frazę  ruchową podsumowującą osobistą i profesjonalną ścieżkę rozwoju podczas trwania Kursu.
Celebracja i zakończenie Kursu.

PRACA WŁASNA

Pomiędzy zjazdami uczestnicy kursu wykonują pracę własną, obejmującą minimum 8 godzin szkoleniowych. Składa się na nią prowadzenie dziennika obserwacji własnych sygnałów i wzorów somatycznych, wykonanie twórczego ćwiczenia nawiązującego do praktyki zawodowej, rozwijanie umiejętności obserwacji i rozumienia ruchu wraz odniesieniami do kategorii LBMS (obserwowanie ruchu, analiza nagrań), czytanie literatury. Część pracy będzie wykonywana w zespołach koleżeńskich.  Praca własna będzie poddawana refleksji w zespołach koleżeńskich, w twórczym podsumowaniu na zjazdach i w formie pisemnej przez prowadzące. Każdy uczestnik będzie miał możliwość odbycia godzinnej, indywidualnej konsultacji z jedną z prowadzących kurs. Może także skorzystać ze zniżek na dodatkową superwizję.

UKOŃCZENIE KURSU

Kurs oparty jest na uczeniu się poprzez doświadczenie, dlatego podstawowym warunkiem zaliczenia kursu jest obecność. Nieobecności na zjazdach nie mogą przekroczyć w sumie 16 godzin edukacyjnych, i nie mogą obejmować Treningu wprowadzającego. Nieobecność na całym zjeździe wiąże się z koniecznością odpłatnego udziału we wskazanym warsztacie lub na tym samym zjeździe podczas kolejnej edycji kursu.

Podsumowanie nauki składa się z 3 części:

  1. Przeprowadzenie min. 3 godzin zajęć metodami terapii tańcem i ruchem i podsumowanie ich przebiegu.
  2. Napisanie krótkiego eseju odnoszącego się wybranej techniki, koncepcji,  wraz z odniesieniami do praktyki zawodowej.
  3. Stworzenie frazy ruchowej podsumowującej ścieżkę rozwoju w trakcie Kursu.

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu w wymiarze 170 godzin szkoleniowych ze wskazanym zakresem realizowanych tematów / zdobytych umiejętności. Godziny obejmują także moderowaną pracę własną i w zespołach koleżeńskich (42 godziny).

PROWADZĄCE

Katarzyna Dańska – certyfikowana psychoterapeutka tańcem i ruchem i certyfikowana analityczka języka ruchu Laban/Bartenieff. Ukończyła szkolenie z Profilu Ruchowego Kestenberg w Centrum für Tanz&Therapie w Monachium, Ruchu Autentycznego z dyplomem Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy, oraz  Laban/Bartenieff Institute of Movement Studies w Tel Awiwie. Prowadzi grupy na Dziennym Oddziale Nerwic, prywatną praktykę w Ośrodku Terapii Tańcem i Ruchem Iba, uczy studentów Arteterapii Akademii Pedagogiki Specjalnej i Somatyka w Terapii i Tańcu na Akademii Muzycznej w Łodzi. Przez wiele lat prowadziła grupy dla kobiet po mastektomii w Centrum Onkologii . Uczy języka ruchu i świadomości ciała. 

Izabela Guzek – certyfikowana psychoterapeutka i superwizor terapii tańcem i ruchem, psycholog, praktyk Ruchu Autentycznego. Jako jedyna w Polsce ukończyła 2-letnie międzynarodowe szkolenie dedykowane pracy z dziećmi i rodzinami „Sposoby Patrzenia”. Pracuje terapeutycznie i w nurcie rozwoju osobistego od ponad 10 lat. Posiada  doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami, z osobami z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, autyzmem. Szkoli innych specjalistów w ramach autorskich programów w Polsce i na Ukrainie. Uczyła studentów APS i Instytutu DMT. Współautorka książek o psychoterapii tańcem i ruchem.

ORGANIZACJA

Terminy: Zjazdy w sobotę od 10 do 18, w niedzielę od 9 do 14.30

Opłaty: jednorazowo przed 31 sierpnia 4.500 zł: 7 modułów szkoleniowych, w tym: 3-dniowy, wyjazdowy Trening Wprowadzający, 6 zjazdów weekendowych, a także organizacja i opieka merytoryczna nad pracą własną, indywidualne konsultacje. Opłata nie zawiera noclegów i wyżywienia w Wytwórni Ciszy, w którym odbędzie się Trening Wprowadzający (250-300 zł). www.wytworniaciszy.pl

Opłaty w dwóch ratach: 2500 zł płatne do 31 sierpnia 2021 i 2300 zł płatne do 11 grudnia 2021. Miejsce w grupie rezerwuje wpłata zaliczki 450 zł, zwrotnej w przypadku rezygnacji do 4 tygodni przed treningiem. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kursie po Treningu Wprowadzającym i przed pierwszym zjazdem szkoleniowym,  opłata pomniejszona o 1000 zł zostaje zwrócona.
Zniżka 200 zł dla osób, które prześlą formularz zgłoszenia i wpłacą zaliczkę w terminie do 31 maja 2021.

Miejsce: Zjazdy weekendowe odbywają się w Warszawie, w Studio AnyaJoga, ul. Krasińskiego 35A.

Trening Wprowadzający odbędzie się w Wytwórni Ciszy, w Brzozówce k. Uniejowa. www.wytworniaciszy.pl

Zapisy

Wyślij Formularz Zgłoszeniowy i prześlij go na adres izabela@terapiatancem-iba.pl , wpisując w temat maila Kurs 2021-22.  W odpowiedzi otrzymasz informację o szczegółach płatności. Na Kursie jest miejsce dla 20 osób. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Wysłanie Formularza oznacza zapoznanie się i akceptację warunków Zasad Współpracy.

Pytania: Chętnie odpowiemy na ewentualne pytania, które możesz skierować do nas mailowo: izabela@terapiatancem-iba.pl , lub telefonicznie tel: 600 390 008.

KALENDARZ WYDARZEŃ