​​Agnieszka Tobota

​Zapraszam Cię do świata wolnego od przemocy. Jestem pedagogiem i specjalistką ds przeciwdziałania przemocy, prezeską fundacji Art.